Điểm lại những sự kiện ấn tượng tại Cenly trong năm 2022

Điểm lại những sự kiện ấn tượng tại Cenly trong năm 2022

Năm 2022 có thể nói là một năm vô cùng thành công của toàn hệ thống Cenly. Không chỉ đạt được sự tăng trưởng về số lượng thành viên hay thu về nhiều mốc doanh thu ấn tượng mà hệ thống còn triển khai được nhiều sự kiện vô cùng quan trọng. Và cụ thể…

LIÊN HỆ