Cenly Việt Nam: Văn hóa doanh nghiệp, vững mái chèo vượt sóng ra khơi

Cenly Việt Nam: Văn hóa doanh nghiệp, vững mái chèo vượt sóng ra khơi

Văn hoá doanh nghiệp trong thời đại 4.0 là yếu tố cần thiết để xây dựng và phát triển của bất kỳ một nhà đầu tư nào. Vậy Founder Cenly – Ly Thị Nguyễn đã duy trì hệ thống vững mạnh như thế nào? Cùng tìm hiểu ngay nhé!

Văn hóa doanh nghiệp, vững mái chèo vượt sóng ra khơi
Văn hóa doanh nghiệp, vững mái chèo vượt sóng ra khơi